02-241-4472

Single : ปลิ้นปล้อน

ศิลปิน : Dose

เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในชีวิตของ “ริน-ร้องนำ” จากการที่ได้รู้จักคนคนหนึ่งที่พอเวลาอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งพูดแบบหนึ่งย้ายไปกับอีกกลุ่มกับพูดอีกแบบหนึ่ง อาการแบบนี้พวกเรา Dose เรียกมันว่า “ปลิ้นปล้อน” เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจเนื้อเพลงจึงนำไปเปรียบเรื่องนี้กับความรัก ซึ่งบางทีการที่เราอยู่ในสังคม ได้เจอเพื่อนฝูง ผู้ร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้า… ที่มีนิสัยแบบนี้ 
ในด้านดนตรีเราใช้ดนตรีตามแบบของ Dose ที่คงเอกลักษณ์ทาง Vintage Rock ที่หายไปจากวงการเพลงไทยสักพักใหญ่ๆแล้วบวกกับ Sound ดนตรีที่กระด้าง สกปรกๆหน่อยที่ ฟังให้ความรู้สึกว่า มันมักจะมีคนที่ปลิ้นปล้อนกะล่อนตอแหลอยู่ในทุกๆสังคมเสมอ และนี่คือสิ่งที่เพลง “ปลิ้นปล้อน [Bullsh**t]” ต้องการสื่อถึงคนเหล่านั้น..