02-241-4472

Single : แค่เราไม่ได้รักกัน

ศิลปิน : Indigo

“แค่เราไม่ได้รักกัน” ซิงเกิ้ลที่ 3 ของวง indigo เป็นเพลงช้าที่ฟังง่ายและยังคงซาวด์ Electronic Rock ที่เป็นเอกลักษณ์
ของวง indigo โดยเนื้อหาเพลงนี้พูดถึงความสัมพันธ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้น ที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตั้งแต่แรก
แต่มันพลั้งเผลอจนกลายเป็นการเลยเถิด

ใส่ code ของ apple